Az év pedagógusát díjazták Szekszárdon - 2015. 06. 05.

Pädagoge des Jahres, Szekszárd - 05.06.2015

Klézli Jánosné kapta idén a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által alapított „Az Év Pedagógusa Szekszárd” kitüntetést. A díjat pénteken vehette át a Wunderland óvodában rendezett ünnepségen. Az óvónő méltatásában dr. Józan-Jilling Mihály, a nemzetiségi önkormányzat elnöke kiemelte, hogy Klézli Jánosné negyven éven át tartó óvodapedagógia pályafutása során végig pozitív életpéldát jelentett a gyerekek, a szülők, a kollégák és az leendő óvónők számára. Munkáját becsület, tisztelet, szeretet és segítőkészség jellemzi, életében meghatározó a keresztény értékrend. Szülőfalujában, Szakadáton dalokat, mondókákat gyűjtött, megőrizte és továbbadta a németség hagyományait.

Simon Attiláné és Klézli Jánosné

Simon Attiláné óvodavezető adott át virágot Klézli Jánosnénak.

(Fotó: Mártonfai Dénes)

teol

– Óvónői pályafutásom nyugtázása, megkoronázása ez az elismerés – mondta a díjazott.
Hozzátette: úgy érzi, legjobb tehetsége szerint végezte a munkáját, amelyet – bár nem várta – a kitüntetéssel értékeltek. Kollégáitól, a Wunderland óvoda többi dolgozójától is búcsúzott az ünnepségen, ugyanis Klézli Jánosné nyugdíjba vonul. A díjátadót követően a gyerekek adtak német nyelvű műsort.

Az év pedagógusának járó díjjal – erkölcsileg és anyagilag – 2007 óta ismeri el a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat azt, aki kiemelkedő munkát végez a német nemzetiségi oktatás terén.

Klézli Jánosné, Anikó néni 40 éves óvodapedagógiai pályafutása alatt folyamatos, elhivatott, fejlesztő munkájával jelentős mértékben hozzájárult a jövő nemzedék sikeres, boldog életéhez.

Pozitív példát nyújtott a gyermekeknek, a szülőknek, a munkatársaknak és sok-sok óvodapedagógus hallgatónak a legfontosabb emberi értékek, a becsület, tisztesség, szerénység segítőkészség kialakításához, megerősítéséhez.

Ebben is, mint élete oly sok területén, fontos támasza volt stabil keresztény értékrendje, hite.

Önmagával szemben mindig maximálisan igényes, precíz, önkritikus volt mind tervezőmunkájában, mind a megvalósítás során. Másokkal szemben pedig elfogadónak, toleránsnak ismerhettük.

Német nemzetiségi óvodapedagógusként Tolna megyében az elsők között, úttörő módon látott hozzá a számára oly fontos német nemzetiségi kultúrkincs és a német nyelv átadásához, a német nemzetiségi óvodai nevelés gyakorlatának kimunkálásához. Szülőfalujában, Szakadáton gyűjtőmunkát végzett. Az általa összegyűjtött német nemzetiségi dalok, mondókák, versek ma is gazdagítják több óvoda irodalmi, zenei tárházát.

Hosszú és tartalmas óvodapedagógusi munkája valóban szolgálat volt, melyet alázattal, lelkiismeretesen, felelőséggel látott el, maximálisan kiérdemelve a „Pädagoge des Jahres Szekszárd, 2015 Díj” adományozását.

Frau Klézli, Tante Anikó trug mit ihrer 40 jährigen Laufbahn als Erzieherin und mit ihrer laufende, engagierte Beförderungsarbeit erheblich dazu, dass die zukünftige Generation später ein erfolgreiches, glückliches Leben führen kann.

Sie gab ein positives Beispiel den Kindern, den Eltern, den Mitarbeitern und vielen-vielen Studenten die Kindererziehung studierten zur Ausgestaltung und Stärkung der wichtigsten menschlichen Werten sowie: Ehre, Anständigkeit, Bescheidenheit und Hilfsbereitschaft.

Den wichtigsten Halt,so auch in diesem, als auch in anderen Gebieten des Lebens, gab ihr der standfeste christliche Glaube und Werteordnung.

In ihrer Planung und ihrer Verwircklichung war sie immer anspruchsvoll und präzise. Sie akzeptierte die anderen und war immer torelant.

Als deutsche Nationalitätenkindergärtnerin im Komitat Tolnau war sie einer der ersten Bahnbrecher, die zu der Übermittlung der ungarndeutschen Nationalitäten-Kulturschätze und der deutschen Sprache, sowie zur Umsetzung der nationalitäten Kinderpädagogik in der Praxis beigetragen haben.

Sie hat in ihrem Heimatsdorf, Sagetal, eine Sammelarbeit durchgeführt. Die von ihr gesammelten ungarndeutschen Nationalitätenlieder, Reime, Gedichte bereichern noch heute das musikalisches und literarisches Repertoar vielen Kindergärten.

Ihre lange und inhaltsreiche pädagogische Arbeit war ein tatsächlicher Dienst, die sie mit Hingabe, Sorgfältigkeit und Zuverlässigkeit erfüllte und damit sie die Anerkennung „Pädagoge des Jahres” wohlverdient hat.